Osjek Štrumfovi O.Š. "Deseta osnovna škola" Nedžarići Zmajevi - O.Š. "Aleksa Šantić" Sedrenik Bulls - O.Š. "Sedrenik" Dobrinja Mravojedi - O.Š. "Skender Kulenović" Alipašino Polje Kangui - O.Š. "Fatima Gunić" Bistrik Puževi - O.Š. "Edhem Mulabdić" Buća Potok Kingsi, Super Mini Kingsi - O.Š. "Avdo Smajlović" Dobrinja Boston - O.Š. "Osman Nuri Hadžić" Dolac Malta Sultani, Atomski Mravi - O.Š. "Malta" Hotonj Raptors, Super Mini Stars - O.Š. "Izet Šabić" Marijin Dvor Lavići - O.Š. "Isak Samokovlija" Mejtaš Duloxi - O.Š. "Silvije Strahimir Kranjčević" Peta osnovna škola Ilidža No Name Sokolje City - O.Š. "Sokolje" Pofalići Tigrovi - O.Š. "Pofalići"
Developed by "BOT d.o.o. Sarajevo"